Σχήματα ΥΕ αγγείων. Πρόχους.

RDF 

 

This item is provided by the institution :
The Archaeological Society at Athens

Repository :
Repository of the Archaeological Society at Athens

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files if the item*
download the main file
directly from the repository web site*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-ND 4.0

Attribution-NonCommercial-NoDerivatives
shareSemantic enrichment/homogenization by EKT


1600 - 1000 B.C. (EN)
Σχήματα ΥΕ αγγείων. Πρόχους. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Σχήματα ΥΕ αγγείων. Πρόχους. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γ. Μυλωνάς, Το δυτικόν νεκροταφείον της Ελευσίνος, ΒΑΕ 81, (εν Αθήναις 1975), Πίν. 419 β. (EL)


Image

Greek

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)