Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Μυκηναϊκά αγγεία

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1430 - 1401 π.Χ. (EL)
Μυκηναϊκά αγγεία (EL)
Mycenaean pottery (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μαραθώνος, ΠΑΕ 1970, σ.18, πίν.25α (EL)
Βρανά, τύμβος ΙV. Μυκηναϊκά αγγεία του τέλους του 15 αι. (EL)
Vrana, tumulus IV. Mycenaean pottery, end of the 15th c. BC. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Τέλος του 15 αι.π.χ. (EL)
End of the 15th c. BC (EN)

1970

Εικόνα

Ελληνικά