Μυκηναϊκά αγγεία

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1430 - 1401 π.Χ. (EL)
Μυκηναϊκά αγγεία (EL)
Mycenaean pottery (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Σ. Μαρινάτος, Ανασκαφαί Μαραθώνος, ΠΑΕ 1970, σ.18, πίν.25α (EL)
Βρανά, τύμβος ΙV. Μυκηναϊκά αγγεία του τέλους του 15 αι. (EL)
Vrana, tumulus IV. Mycenaean pottery, end of the 15th c. BC. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Τέλος του 15 αι.π.χ. (EL)
End of the 15th c. BC (EN)

1970

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.