Χάλκινη πόρπη γεωμετρικών χρόνων από την ανώτερη στρώση του αγωγού.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1050 - 700 π.Χ. (EL)
Χάλκινη πόρπη γεωμετρικών χρόνων από την ανώτερη στρώση του αγωγού. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Χάλκινη πόρπη γεωμετρικών χρόνων από την ανώτερη στρώση του αγωγού. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Λ. Μαραγκού, Εργασίες στερέωσης, συντήρησης και μελέτης ανασκαφής Μινώας Αμοργού, ΠΑΕ (1996), πιν. 134β. (EL)


1996

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.