Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1600 - 1000 π.Χ. (EL)
Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

N. Κυπαρίσση, Ανασκαφαί μυκηναϊκών τάφων Αχαΐας, ΠΑΕ 1930, 83, Εικ. 4. (EL)


1930

Εικόνα

Ελληνικά