Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1600 - 1000 π.Χ. (EL)
Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Μυκηναϊκά αγγεία εκ λαξευτών τάφων Αγ. Βασιλείου Χαλανδρίτσης. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

N. Κυπαρίσση, Ανασκαφαί μυκηναϊκών τάφων Αχαΐας, ΠΑΕ 1930, 83, Εικ. 4. (EL)


1930

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.