Υστερογεωμετρικά όστρακα ερετριακού εργαστηρίου από την τομή Α'.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


760 - 700 π.Χ. (EL)
Υστερογεωμετρικά όστρακα ερετριακού εργαστηρίου από την τομή Α'. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Υστερογεωμετρικά όστρακα ερετριακού εργαστηρίου από την τομή Α'. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Π. Θέμελης, Ανασκαφή στην Ερέτρια, ΠΑΕ 1984, πίν. 128. Α. Ορλάνδος (επιμ.), Ερέτρια, Έργον 1984, εικ. 85. (EL)
Βασίλης Σταματόπουλος (EL)


1984

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.