Λακκοειδής τάφος.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

2100 - 1380 π.Χ. (EL)
Λακκοειδής τάφος. (EL)
Pit grave. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Ο τάφος ΙΙ μετά του περιβάλλοντος αυτόν τοίχου. (EL)
Νικόλαος Μ. Βερδελής, Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία, ΠΑΕ 1952, σ. 167, εικ. 3. (EL)
Grave no II and its enclosure wall. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Εποχή του Χαλκού (ME-YE I /II) (EL)
Bronze Age (MH-LH I/II) (EN)

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.