Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Λακκοειδής τάφος.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


2100 - 1380 π.Χ. (EL)
Λακκοειδής τάφος. (EL)
Pit grave. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Ο τάφος ΙΙ μετά του περιβάλλοντος αυτόν τοίχου. (EL)
Νικόλαος Μ. Βερδελής, Ανασκαφικαί έρευναι εν Θεσσαλία, ΠΑΕ 1952, σ. 167, εικ. 3. (EL)
Grave no II and its enclosure wall. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Εποχή του Χαλκού (ME-YE I /II) (EL)
Bronze Age (MH-LH I/II) (EN)

Εικόνα

Ελληνικά