Υστερογεωμετρική οινοχόη εκ της θέσεως "Φτέρη".

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


760 - 700 π.Χ. (EL)
Υστερογεωμετρική οινοχόη εκ της θέσεως "Φτέρη". (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Υστερογεωμετρική οινοχόη εκ της θέσεως "Φτέρη". (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Σ. Ζαφειρόπουλος, Ανασκαφικαί έρευναι εις περιφέρεια Φαρών Αχαΐας, ΠΑΕ 1956, Πιν. 90α. (EL)


1956

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.