Χαλκά ΥΜ ξίφη.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο



Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Όπλο (EL)
Arm (EN)


1600 - 970 π.Χ. (EL)
Χαλκά ΥΜ ξίφη. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Χαλκά ΥΜ ξίφη. (EL)



Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γεώργιος Ξυλούρης (EL)
Α. Λεμπέση, Ιερόν Ερμού και Αφροδίτης εις Σύμην Βιάννου, ΠAE 1973, πίν.198α. (EL)


1973

Εικόνα

Ελληνικά



*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.