Θραύσματα κρατήρων.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


800 - 671 π.Χ. (EL)
Θραύσματα κρατήρων. (EL)
Sherds of kraters. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Α. Μαζαράκης Αινιάν, Σκάλα Ωρωπού, Έργον 1997, 31 εικ.21. (EL)
Θραύσματα κρατήρων από το Κτίσμα ΙΔ. (EL)
Sherds of kraters from the Building ΙΔ. (EL)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)


Υστερογεωμετρική - Πρώιμη Αρχαϊκή περίοδος (τέλη 8ου-αρχές 7ου αι.π.Χ.) (EL)
Late Geometric - Early Archaic period (end of 8th-beginning of 7th c.BC) (EN)

1997

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.