Πόρπη και δακτύλιος.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1050 - 900 π.Χ. (EL)
Πόρπη και δακτύλιος. (EL)
Bow fibula and ring. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Δημήτριος Ρ. Θεοχάρης, Ανασκαφαί εν Ιωλκώ, ΠΑΕ 1960,  πίν. 38β. (EL)
Χαλκή φυλλόσχημος πόρπη και χαλκούς δακτύλιος τάφου ΧΙΙ. (EL)
Bronze leafshaped bow fibula and bronze ring from grave XII. (EN)
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ζημέρης (EL)


Πρωτογεωμετρική περίοδος (EL)
Protogeometric    period (EN)

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.