Όστρακον ερυθρομόρφου αγγείου με απεικόνισιν ενδεδυμένης μορφης.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΌστρακον ερυθρομόρφου αγγείου με απεικόνισιν ενδεδυμένης μορφης. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Όστρακον ερυθρομόρφου αγγείου με απεικόνισιν ενδεδυμένης μορφης. (EL)

Δημήτριος Ι. Λαζαρίδης (EL)
Δ. Λαζαρίδης, Ανασκαφαί και έρευναι εις Αμφίπολιν, ΠΑΕ 1971, πίν. 74β - Έργον 1971, σελ. 61, εικ. 70. (EL)

Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Σερρών,Αμφίπολη (EL)

1971

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.