Πυρά Β. Μικρές όλπες (Β64-ΜΕλ 3301, Β67-ΜΕλ 3306, Β68-ΜΕλ 3303, Β69-ΜΕλ 3337, Β70-ΜΕλ 3336) και υδρίσκη (Β79-ΜΕλ 3324).

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠυρά Β. Μικρές όλπες (Β64-ΜΕλ 3301, Β67-ΜΕλ 3306, Β68-ΜΕλ 3303, Β69-ΜΕλ 3337, Β70-ΜΕλ 3336) και υδρίσκη (Β79-ΜΕλ 3324). (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Πυρά Β. Μικρές όλπες (Β64-ΜΕλ 3301, Β67-ΜΕλ 3306, Β68-ΜΕλ 3303, Β69-ΜΕλ 3337, Β70-ΜΕλ 3336) και υδρίσκη (Β79-ΜΕλ 3324). (EL)

Κωνσταντίνος Κουρουνιώτης (EL)
Δημήτριος Φίλιος (EL)
Demetrios Filios (EN)
Konstantinos Kourouniotιs (EN)
Κόκκου-Βυριδή, Κωνσταντίνα, Ελευσίς: πρώιμες πυρές θυσιών στο Τελεστήριο της Ελευσίνος, ΒΑΕ 185 (Αθήναι 1999), πίν. 43 (Β64, Β67, Β68, Β69, Β70, Β79). (EL)

Ελλάδα,Αττική,Ελευσίνα (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.