Όστρακα γεωμετρικής εποχής από το σπίτι στο H23.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


1050 - 700 π.Χ. (EL)
Όστρακα γεωμετρικής εποχής από το σπίτι στο H23. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Όστρακα γεωμετρικής εποχής από το σπίτι στο H23. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Σ. Συμεώνογλου, Ανασκαφή Ιθάκης, ΠΑΕ 1985, πίν.103α. (EL)

Ιθάκη (EL)

1985

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.