Πίθος με εμπίεστον σχοινίνην διακόσμησιν εκ της Μινωικής αγροικίας Προφήτου Ηλία Τουρτούλων.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


3200 - 970 π.Χ. (EL)
Πίθος με εμπίεστον σχοινίνην διακόσμησιν εκ της Μινωικής αγροικίας Προφήτου Ηλία Τουρτούλων. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Πίθος με εμπίεστον σχοινίνην διακόσμησιν εκ της Μινωικής αγροικίας Προφήτου Ηλία Τουρτούλων. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Πλάτων, Ανασκαφαί περιοχής Πραισού. Μινωική αγροικία Προφήτου Ηλία Τουρτούλων, ΠΑΕ 1960, πίν.238α. (EL)


1960

Εικόνα

Ελληνικά

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.