Ξανθιάνικα Μηλέας, ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ανηρτημένα υφάσματα.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΞανθιάνικα Μηλέας, ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ανηρτημένα υφάσματα. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Ξανθιάνικα Μηλέας, ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου. Ανηρτημένα υφάσματα. (EL)

Νικόλαος Δρανδάκης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Δρανδάκης, Έρευναι εις την Μεσσηνιακήν Μάνην, ΠΑΕ 1976, πίν. 163β. (EL)

Ελλάδα,Πελοπόννησος,Νομός Μεσσηνίας,Δυτικής Μάνης,Ξανθιάνικα Μηλέας,Ναός Αγίου Ιωάννου Προδρόμου στα Ξανθιάνικα Μηλέας (EL)

1976

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.