Το «αναπαυτήριον» της Μινωικής αγροικίας Ζου.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

3200 - 970 π.Χ. (EL)
Το «αναπαυτήριον» της Μινωικής αγροικίας Ζου. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το «αναπαυτήριον» της Μινωικής αγροικίας Ζου. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Πλάτων, Ανασκαφαί περιοχής Σητείας, ΠΑΕ 1955, πίν.109β, Α. Ορλάνδος (επιμ.), Κρήτη. Σητεία, Έργον 1955, 100, εικ.97. (EL)


1955

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.