Φορητή εικών της Θεοτόκου του 17ου αιώνος αποκειμένη εις τον ναόν της «Παναγίας του Χριστού» εν Νάξω.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΦορητή εικών της Θεοτόκου του 17ου αιώνος αποκειμένη εις τον ναόν της «Παναγίας του Χριστού» εν Νάξω. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Φορητή εικών της Θεοτόκου του 17ου αιώνος αποκειμένη εις τον ναόν της «Παναγίας του Χριστού» εν Νάξω. (EL)

Κωνσταντίνος Δ. Καλοκύρης (EL)

Φωτογραφία (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Κ. Καλοκύρης, Αρχαιολογικαί έρευναι εις νήσους του Αιγαίου, ΠΑΕ 1960, πίν. 202α. (EL)

Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Κυκλάδων,Νάξος (EL)

1960

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.