Παροικιά. Καταπολιανή. Αγ. Τριάς υπεράνω της Ωραίας Πύλης του τέμπλου. Σύνολον. Έργον Αθανασίου ιεροδιακόνου του Σιφνίου.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΠαροικιά. Καταπολιανή. Αγ. Τριάς υπεράνω της Ωραίας Πύλης του τέμπλου. Σύνολον. Έργον Αθανασίου ιεροδιακόνου του Σιφνίου. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Παροικιά. Καταπολιανή. Αγ. Τριάς υπεράνω της Ωραίας Πύλης του τέμπλου. Σύνολον. Έργον Αθανασίου ιεροδιακόνου του Σιφνίου. (EL)

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος (EL)
Α. Ορλάνδος, Οι μεταβυζαντινοί ναοί της Πάρου, ΑΒΜΕ Ι΄, 1964, πίν.34α. (EL)

Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Κυκλάδων,Πάρος,Καταπολιανή (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.