Οικία Γυναικών, Δωμάτιο 1, ισογείου. Τοιχισμένη θύρα στο νότιο τοίχο. Από πάνω, λίθινη βάση της παραστάδας της αντίστοιχης θύρας στον πρώτο όροφο (θ). Το άνοιγμα της έχει φράξει πεσμένος τοίχος του δεύτερου ορόφου με ίχνη από την αποκόλληση τοιχογραφίας.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΟικία Γυναικών, Δωμάτιο 1, ισογείου. Τοιχισμένη θύρα στο νότιο τοίχο. Από πάνω, λίθινη βάση της παραστάδας της αντίστοιχης θύρας στον πρώτο όροφο (θ). Το άνοιγμα της έχει φράξει πεσμένος τοίχος του δεύτερου ορόφου με ίχνη από την αποκόλληση τοιχογραφίας. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Οικία Γυναικών, Δωμάτιο 1, ισογείου. Τοιχισμένη θύρα στο νότιο τοίχο. Από πάνω, λίθινη βάση της παραστάδας της αντίστοιχης θύρας στον πρώτο όροφο (θ). Το άνοιγμα της έχει φράξει πεσμένος τοίχος του δεύτερου ορόφου με ίχνη από την αποκόλληση τοιχογραφίας. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Μιχαηλίδου, Ακρωτήρι Θήρας. Η μελέτη των ορόφων στα κτήρια του οικισμού, ΒΑΕ 212, (Αθήναι 2001), 197, εικ. 103. (EL)


Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.