Αγγείον εκ των τάφων βορείως της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΑγγείον εκ των τάφων βορείως της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Αγγείον εκ των τάφων βορείως της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Σ. Πελεκανίδης, Ανασκαφή βορείως της βασιλικής του Αγίου Δημητρίου Θεσσαλονίκης, ΠΑΕ 1959, πίν. 39β (άνω αριστερά). (EL)


1959

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.