Μουσείο της Καστοριάς. Ο ευαγγελιστής Μάρκος της Μεγάλης Δεήσεως του τέμπλου, 16ος-17ος αι.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΜουσείο της Καστοριάς. Ο ευαγγελιστής Μάρκος της Μεγάλης Δεήσεως του τέμπλου, 16ος-17ος αι. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Μουσείο της Καστοριάς. Ο ευαγγελιστής Μάρκος της Μεγάλης Δεήσεως του τέμπλου, 16ος-17ος αι. (EL)
Ε. Τσιγαρίδας, Βυζαντινές και μεταβυζαντινές εικόνες του μουσείου της Καστοριάς, ΠΑΕ 1992, πίν. 117. (EL)

Ελλάδα,Δυτική Μακεδονία,Νομός Καστοριάς,Καστοριά,Βυζαντινό Μουσείο Καστοριάς (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.