Χρυσός σόλιδος Λέοντος Α' (457-474 μ. Χ.). Η πίσω όψη.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΧρυσός σόλιδος Λέοντος Α' (457-474 μ. Χ.). Η πίσω όψη. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Χρυσός σόλιδος Λέοντος Α' (457-474 μ. Χ.). Η πίσω όψη. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Π. Λαζαρίδης, Ανασκαφή Φθιωτίδων Θήβων, ΠΑΕ 1987, πίν. 81γ, ΕΡΓΟΝ 1987, εικ. 89. (EL)


1987

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.