Νομίσματα: 1-2 Φαύστας. 9 Κρίσπου. 4 Κωνσταντίνου II. 5 Κώσταντος. 6-7 Κωνσταντίου II. 8 Μαγνεντίου. 9-10 Ιουλιανού. 11-12 Ουαλεντινιανού I. 13 Ουάλεντος. 14-15 Γρατιανού. 16 Ουαλεντινιανού II. 17 Θεοδοσίου I. 18 Ονωρίου (Bernoulli).

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΝομίσματα: 1-2 Φαύστας. 9 Κρίσπου. 4 Κωνσταντίνου II. 5 Κώσταντος. 6-7 Κωνσταντίου II. 8 Μαγνεντίου. 9-10 Ιουλιανού. 11-12 Ουαλεντινιανού I. 13 Ουάλεντος. 14-15 Γρατιανού. 16 Ουαλεντινιανού II. 17 Θεοδοσίου I. 18 Ονωρίου (Bernoulli). (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Νομίσματα: 1-2 Φαύστας. 9 Κρίσπου. 4 Κωνσταντίνου II. 5 Κώσταντος. 6-7 Κωνσταντίου II. 8 Μαγνεντίου. 9-10 Ιουλιανού. 11-12 Ουαλεντινιανού I. 13 Ουάλεντος. 14-15 Γρατιανού. 16 Ουαλεντινιανού II. 17 Θεοδοσίου I. 18 Ονωρίου (Bernoulli). (EL)

Φωτογραφία (EL)


Α. Ξυγγόπουλος, Πλαξ τραπέζης χριστιανική, ΑΕ 1914, 79, εικ.17. (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.