Όψις της βασιλικής Δ μετά την ανασκαφήν. Διακρίνεται το τρίβηλον του νάρθηκος, το τέμπλον και δεξιά ο δεσποτικός θρόνος.

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα ΈργαΌψις της βασιλικής Δ μετά την ανασκαφήν. Διακρίνεται το τρίβηλον του νάρθηκος, το τέμπλον και δεξιά ο δεσποτικός θρόνος. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Όψις της βασιλικής Δ μετά την ανασκαφήν. Διακρίνεται το τρίβηλον του νάρθηκος, το τέμπλον και δεξιά ο δεσποτικός θρόνος. (EL)

Ευστάθιος Γ. Στίκας (EL)
Εustathios Stikas (EN)
Ευστ. Γ. Στίκας, Ανασκαφή παλαιοχριστιανικών βασιλικών Αμφιπόλεως, ΠΑΕ 1972, πιν. 24β - Έργον 1972, σελ. 22, εικ. 15. (EL)

Ελλάδα,Κεντρική Μακεδονία,Νομός Σερρών,Αμφίπολη (EL)

1972

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.el
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.