Το ομοίωμα της οικίας και τα εκατέρωθεν τούτου ευρεθέντα αγγεία.

RDF 

 
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία
μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT
Το ομοίωμα της οικίας και τα εκατέρωθεν τούτου ευρεθέντα αγγεία. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το ομοίωμα της οικίας και τα εκατέρωθεν τούτου ευρεθέντα αγγεία. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Λεμπέση, Ανασκαφικαί έρευναι εις ανατολική Κρήτη, ΠΑΕ 1970, πίν. 379β. (EL)


1970

Εικόνα

Ελληνικά