Παροικιά. Καταπολιανή. Φορητή εικών. Το επί σοι χαίρει. Έργον Ιακώβου Μόσκου.

 
δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0 GR

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα
κοινοποιήστε το τεκμήριοΠαροικιά. Καταπολιανή. Φορητή εικών. Το επί σοι χαίρει. Έργον Ιακώβου Μόσκου. (EL)

Άγνωστος δημιουργός

Παροικιά. Καταπολιανή. Φορητή εικών. Το επί σοι χαίρει. Έργον Ιακώβου Μόσκου. (EL)

Αναστάσιος Κ. Ορλάνδος (EL)

Φωτογραφία (EL)

Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Ορλάνδος, Οι μεταβυζαντινοί ναοί της Πάρου, ΑΒΜΕ Ι΄, 1964, πίν.39α. (EL)

Ελλάδα,Νότιο Αιγαίο,Νομός Κυκλάδων,Πάρος,Καταπολιανή (EL)

Εικόνα

Ελληνική γλώσσα

Αναφορά Δημιουργού-Μη Εμπορική Χρήση-Όχι Παράγωγα Έργα 4.0 Διεθνές (CC BY-NC-ND 4.0)*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.