Βοϊδοκοιλιά. Κάθετος λαβή ΠΕ ΙΙ κύμβης.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


2900 - 2400 π.Χ. (EL)
Βοϊδοκοιλιά. Κάθετος λαβή ΠΕ ΙΙ κύμβης. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Βοϊδοκοιλιά. Κάθετος λαβή ΠΕ ΙΙ κύμβης. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γ. Κορρές, Εργασίαι, έρευναι και ανασκαφαί ανά την Πυλίαν, ΠΑΕ 1977 Α, πίν. 148δ. (EL)


1977

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.