Απότμημα ΠΕ πίθου μετά μελανού πρωτόγονου γανώματος (urfirnis).

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

3300 - 2100 π.Χ. (EL)
Απότμημα ΠΕ πίθου μετά μελανού πρωτόγονου γανώματος (urfirnis). (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Απότμημα ΠΕ πίθου μετά μελανού πρωτόγονου γανώματος (urfirnis). (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ε. Μαστροκώστας, Ανασκαφή του Τείχους Δυμαίων, ΠΑΕ 1965, Πιν. 152α. (EL)

Πάτρα (EL)

1965

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.