Μικρό ΠΕ μόνωτο κύπελλο από την επίχωση του μυκηναϊκού βωμού.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


3300 - 2100 π.Χ. (EL)
Μικρό ΠΕ μόνωτο κύπελλο από την επίχωση του μυκηναϊκού βωμού. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Μικρό ΠΕ μόνωτο κύπελλο από την επίχωση του μυκηναϊκού βωμού. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Β. Λαμπρινουδάκης, Ανασκαφή στο ιερό του Απόλλωνος Μαλεάτα, ΠΑΕ 1978, Πίν. 92 α (EL)


1979

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.