Το ΥΜ IIIΑ/Β δωμάτιο με τον κλίβανο.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1600 - 970 π.Χ. (EL)
Το ΥΜ IIIΑ/Β δωμάτιο με τον κλίβανο. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Το ΥΜ IIIΑ/Β δωμάτιο με τον κλίβανο. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γ. Τζεδάκις, Ανασκαφή στο Καστέλλι Χανίων (Μινωική Κυδωνία), ΠΑΕ 1977, πίν.237α, Α. Ορλάνδος (επιμ.), Κρήτη. Καστέλλι Χανίων, Έργον 1977, 201, εικ.140. (EL)


Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.