Εντάξτε τη συλλογή σας στο SearchCulture.gr Μάθετε περισσότερα Δηλώστε ενδιαφέρον

Προπύλαια με βάση κολοσσικού αγάλματος.

RDF 

 
Το τεκμήριο παρέχεται από τον Φορέα :
Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία

μέσα από το αποθετήριο :
Αποθετήριο της Εν Αθήναις Αρχαιολογικής Εταιρείας
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του Φορέα * .
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου * .
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριο

  *

Σημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


630 - 101 π.Χ. (EL)
Προπύλαια με βάση κολοσσικού αγάλματος. (EL)
Propylaia with base of colossal statue. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Β.Χ. Πετράκος (επιμ.), Τα ελληνικά μνημεία. Φωτογραφίες του 1910 (Αθήναι 2004), 98 εικ.279. (EL)
Δήλος. Το ιερό του Απόλλωνος. Τα νότια προπύλαια με τη βάση κολοσσικού αγάλματος. (EL)
Delos. Sanctuary of Apollo. The southern propylaia with the base of the colossal statue. (EN)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Γεράσιμος Σκιαδαρέσης (EL)
Carl Siele (EN)


Τέλη 7ου - αρχές 6ου αι.π.Χ., 2ος αι.π.Χ. (EL)
End of 7th c.BC - early 6th c.BC., 2nd c.BC. (EN)

Εικόνα

Ελληνικά