Χωρίς τίτλο

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

3200 - 970 π.Χ. (EL)
Χωρίς τίτλο (EL)
(EN) A Middle Minoan sherd from the Anchor House. (EN)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

(EN) A Middle Minoan sherd from the Anchor House. (EN)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Σπυρίδων Μαρινάτος (EL)
Spyridon Marinatos (EN)
S. Marinatos, Excavations at Thera VI (1972 Season) (Athens 1974), pl. 67d. (EN)


1972

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.