Οικία Ν. Υπόστρωμα δαπέδου του δωματίου Ν1. Τμήματα ΥΜ αγγείων.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1600 - 970 π.Χ. (EL)
Οικία Ν. Υπόστρωμα δαπέδου του δωματίου Ν1. Τμήματα ΥΜ αγγείων. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Οικία Ν. Υπόστρωμα δαπέδου του δωματίου Ν1. Τμήματα ΥΜ αγγείων. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Α. Ζώης, Ανασκαφή εις Βασιλικήν Ιεράπετρας (1970 και 1972), ΠΑΕ 1972, πίν. 265α. (EL)


1972

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.