Ανασκαφή ΥΜ III οικιών εις Κεφάλι Χόνδρου. Αρχή εργασίας καθαρισμού. Όψις εξ' Ανατολών.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT

1390 - 1070 π.Χ. (EL)
Ανασκαφή ΥΜ III οικιών εις Κεφάλι Χόνδρου. Αρχή εργασίας καθαρισμού. Όψις εξ' Ανατολών. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Ανασκαφή ΥΜ III οικιών εις Κεφάλι Χόνδρου. Αρχή εργασίας καθαρισμού. Όψις εξ' Ανατολών. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ν. Πλάτων, Ανασκαφή μετανακτορικού μινωικού συνοικισμού εις Κεφάλι Χόνδρου, ΠΑΕ 1959, πίν.167α. (EL)


1959

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.