Μαρμαρίνη κεφαλή γυναικός του τελευταίου τρίτου του 5ου π.Χ. αιώνος.

RDF 

 
δείτε την καρτέλα τεκμηρίου
μέσα από τον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα *
κατεβάστε το αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου *
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-ND 4.0.
κοινοποιήστε το τεκμήριοΣημασιολογικός εμπλουτισμός/ομογενοποίηση από το EKT


480 - 323 π.Χ. (EL)
Μαρμαρίνη κεφαλή γυναικός του τελευταίου τρίτου του 5ου π.Χ. αιώνος. (EL)

Άγνωστος δημιουργός (EL)

Μαρμαρίνη κεφαλή γυναικός του τελευταίου τρίτου του 5ου π.Χ. αιώνος. (EL)Εν Αθήναις Αρχαιολογική Εταιρεία (EL)
The Archaeological Society at Athens (EN)

Ι. Παπαδημητρίου, Ανασκαφαί εν Βραυρώνι της Αττικής, ΠΑΕ 1949, σ. 85, εικ. 14α. (EL)


1949

Εικόνα

Ελληνικά*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.