δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
κατεβάστε το βασικό αρχείο
απευθείας από τον ιστότοπο του αποθετηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
In Copyright (InC)

Σε καθεστώς Πνευματικής Ιδιοκτησίας - Περιορισμένη ΧρήσηIi-000000000409

-Περιοδικό "Τσόντα". Δίμηνο περιοδικό της Κινηματογραφικής Λέσχης "ΘΕΘ". ’Εκδότης: Σωματείο ^"θεατρικό ’Εργαστήρι Θεσσαλονίκης",κινηματοθέατρο "Άνετον", Παρασκευοπούλου 42,τηλ. 830.766. 'Ομάδα έργασίας: Ά. Κοτζιά, Λ. Οικονόμου, Ά. Ψαλτόπουλος. 'Υπεύθυνη τεύχους: Ά. Κοτζιά. Σελιδοποίηση: · Ά. Κοτζιά. ’Εξώφυλλο: Ά. Ψαλτόπουλος. Τά άτομα που άπαρτε'ζουυ το' Δεοεχητεχό Συμβούλεο του σωματεέου είυαε: # # Λ Πρόεδρός: Γεωργός Τρεανταφυλλεδης ’Αυτεπρόεδρος: ’Αλεξάνδρα Βεδάλη Γραμματέας: ’Αφροδε'τη Κοτζεα Ταμε'ας: Χρηστός Παπαγεωργεάδης Μέλη: "Αυνυ ’Ανδρανεστάχη, Κώστας Γαχε'δης, ’Ερεφυλη Μπλέτσα, Νέχος Να-ουμέδης, Κατερε'υα Σεώρη. -1- (EL)

ΠεριοδικόΤεύχος 3 (EL)

2015-06-16

Θεσσαλονίκη


1979-10


Εικόνα

58

Ελληνική γλώσσα

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/gr/deed.el

http://rightsstatements.org/vocab/InC/1.0/*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.