Οίησις und γνώμη bei Herakleitos. Beitrag zum erkenntnisproblem

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


2000 (EL)
Οίησις und γνώμη bei Herakleitos. Beitrag zum erkenntnisproblem

Ζούμπος , Αναστάσιος Ν.

Ενταύθα αναλύονται γνωσιολογικώς αι έννοιαι «οΐησις» και «γνώμη» ως έχουν παρ' Ηρακλείτω και παραθέτουν μίαν όψιν του Ηρακλείτειου γνωσιολογικού προβλήματος.

Επετηρίδα

Γνώμη
Ηράκλειτος
Προσωκρατική Φιλοσοφία
Οίηση
Γνωσιολογία


2000

Κείμενο/PDF

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.