Σπ. Τόμπρας, Μουσική και σημειολογία. Μια μέθοδος ερμηνευτικής προσπέλασης του μουσικού έργου, Αθήνα, Γκοβόστης, 1998, 294 σσ.

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share
Music (EN)
Philosophy (EN)


2000 (EN)
Σπ. Τόμπρας, Μουσική και σημειολογία. Μια μέθοδος ερμηνευτικής προσπέλασης του μουσικού έργου, Αθήνα, Γκοβόστης, 1998, 294 σσ.

Μουτσόπουλος , Ευάγγελος

Επετηρίδα

Μουσική
Ερμηνευτική
Σημειολογία


2000

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)