Αννιτίου Μαλλίου Σεβηρίνου Βοηθού, Βίβλος Περί Παραμυθίας της Φιλοσοφίας, Μετάφρασις Μάξιμου Πλανούδη-Anicii Manlii Severini Boethii De Consolatione Philosophiae, Traduction grecque de Maxime Planude. Édition critique avec introduction, le texte latin et les scholies per Manolis Papathomopoulos, Ακαδημία Αθηνών, Βυζαντινοί Φιλόσοφοι-Philosophi Byzantini 9 (1999) LXXXII+258σσ. Γαλλικό, ελληνικό και λατινικό κείμενο. [Κεντρική διάθεση: Για την Ελλάδα Bιβλιοπωλείο της Εστίας-Για το εξωτερικό Paris, J. Vrin-Bruxelles, Ousia]

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


2000 (EN)
Αννιτίου Μαλλίου Σεβηρίνου Βοηθού, Βίβλος Περί Παραμυθίας της Φιλοσοφίας, Μετάφρασις Μάξιμου Πλανούδη-Anicii Manlii Severini Boethii De Consolatione Philosophiae, Traduction grecque de Maxime Planude. Édition critique avec introduction, le texte latin et les scholies per Manolis Papathomopoulos, Ακαδημία Αθηνών, Βυζαντινοί Φιλόσοφοι-Philosophi Byzantini 9 (1999) LXXXII+258σσ. Γαλλικό, ελληνικό και λατινικό κείμενο. [Κεντρική διάθεση: Για την Ελλάδα Bιβλιοπωλείο της Εστίας-Για το εξωτερικό Paris, J. Vrin-Bruxelles, Ousia]

Παλαιολόγου , Πολυτίμη-Μαρία

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Βυζαντινή Φιλοσοφία
Παραμυθία


2000

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)