Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοÜber die Quellen des Hrakleitos

Ζούμπος , Αναστάσιος Ν.

Το Περί Φύσιος βιβλίον του Ηρακλείτου περιήλθεν εις ημάς, ως γνωστόν, αποσπασματικώς· τα αποσπάσματα εύρηνται εν τη εκδόσει του Η. DIELS, Fragmente der Vorsokratiker, Βερολίνον, εις πλείστας όσας εκδόσεις από του 1902 και εξής· αξιόλογος πηγή είναι ακόμη, ως προς τα δοξογραφικά στοιχεία, το επίσης έργον του Η. DIELS, Doxographi Graeci, Βερολίνον, 1879. Ενταύθα θα έδει να μνημονευθή και το «Χρονικόν του Απολλοδώρου»· πβ. F. JACOBY, Apollodors Chronik, Βερολίνον, 1902 και, εν ανατυπώσει, Νέα Υόρκη, 1973.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Ηράκλειτος
Προσωκρατική Φιλοσοφία


2010

Κείμενο/PDF

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.