Διάγραμμα σύγχρονης μεταφυσικής του λόγου. Η εκλογίκευση και ο λόγος

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1973 (EL)
Διάγραμμα σύγχρονης μεταφυσικής του λόγου. Η εκλογίκευση και ο λόγος

Κουτσάκος , Ιωάννης Γ.

The underlying assumptions, which are expanded in this essay, are the following: (a) Science, Technology and Economics, nowadays the prevalent forms of human activity, exemplify more than any other case the Logos. (b) Logos in this case manifests itself as rationalization (c) This rationalization may be seen clearly in the ideal types of the above mentioned forms of activity. (d) The ideal type of science is mathematisation, of the technology full-automation and of economics the over-satisfaction of all economic needs. These ideal types, directly or indirectly, coincide with the image of the «supernatural technology» -i.e. sorcery-and with the main archetypes of religion, which the essence of God, namely omniscience, omnipotence and self-sufficiency. The realization of these ideal types or the coming close to such a realization, is no far as it entails a substitution of the mythical or natural order by a rational one, may be seen as rationalization. At the same time it may be seen as demythologizing (Entmythologisierung) on account of its being a transit from Mythos to Logos. As compared with demythologizing rationalization is, generally speaking, a wider term. It conveys the notion of theoretical or practical application of Reason to reality. In modern times rationalization has been applied in a thorough manner, strongly biased towards practical issues, in many fields. Even such a theoretical discipline as Mathematics – which since the Greeks have been highly rationalized on the theoretical level – has undergone, a rationalization on the practical level and has thereby produced the quintessence of modern Technology, Cybernetics. Theoretical and practical rationalization has greatly contributed to the liberation of man and to the formation of a new concept of human self. At the same time over- rationalization has been among the main agents conducing to the alienation of modern man and to his subjugation to a rigid regime or a rationalized and over-demanding system of production and consumption. The tremendous development of Modern Science and Technology has taken such a control over Modern man’ s consciousness, so as to render him to the status of a serf to the uncontrollable development of rationalization to overrationalization. Moreover science and Technology have created a new «mythos» in which modern man in entangled. Logos itself has been reduced solely to the applied form of technological reason or rationalization on the practical level. The critical and philosophical faculty of Logos has been pushed aside. On account of this situation man is not conscious of his condition. How can this situation be faced ? Unless logos is restored to its critical and philosophical faculty and unless a new Anthropology substitutes the prevalent one, in which man’s essence, implicitly of explicitly is equated to Reason or even to rationalization, unless these two conditions are fulfilled, there will not be the theoretical prerequisites for the liberation of man from the modern mythos.

Επετηρίδα

Λογική
Μεταφυσική
Λόγος
Οικονομία
Συστηματική Φιλοσοφία
Επιστήμη
Τεχνολογία


1973

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.