Σημασία και Μετάφρασις. Ο Quine και το πρόβλημα της μεταφράσεως

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1974 (EL)
Σημασία και Μετάφρασις. Ο Quine και το πρόβλημα της μεταφράσεως

Μαρκής, Δημήτριος Κ.

Die vorliegende Untersuchung, die aus zwei Teilen besteht, verfolgt ein doppeltes in sich vermitteltes Ziel. Sie versucht erstens den semantischen und methodologischen Hintergrund, den näheren Inhalt und die Implikationen der vieldiskutierten These Quines von der Unbestimmtheit der radikalen Ubersetzung für das linguistische Problem der Übersetzung im Rahmen seiner empirischen Übersetzungstheorie zu explizieren (1. Teil, Abschn. 1-3). Sie versucht zweitens durch eine immanente Kritik der Quinschen empirischen Übersetzungstheorie, an Hand der Fragen nach der Möglichkeit, der Zuständigkeit, der systematischen Vieldeutigkeit, des Methodenpluralismus, der Konstitution und der Relevanz des Begriffs der Übersetzung bzw. der Übersetzungstheorie, dem linguistisch-hypothetischen (wie auch dem logisch-abbildenden) einen dialektisch-rekonstruierenden Übersetzungsbegriff entgegenzusetzen, und dadurch den Boden für eine ursprünglichere, transzendentalphilosophische Übersetzungstheorie vorzubereiten, innerhalb deren die Quinsche empirische (wie auch die logisch-analytische) Übersetzungstheorie aufgehoben werden könnten (2. Teil, Abschn. 4-9).

Επετηρίδα

Quine
Συστηματική Φιλοσοφία


1974

Κείμενο/PDF

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.