Κ.Χ. Γρόλλιος, Μια προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής της πολιτείας των σπουδαίων-Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, Η φιλοσοφία του Ζήνωνος-Κ.Π. Μιχαηλίδης, Η έννοια του λόγου κατά τον Ηράκλειτο και τους Στωικούς- B. Tatakis, La logique stoicienne et la nouvelle logique contemporaine- Κ.Ε. Χατζηστεφάνου, Ο σοφός παρά τοις Στωικοίς, «Πρακτικά Α΄Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου-Λευκωσία 14-19.4.1969», Λευκωσία 1972, 231-269

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


1972 (EN)
Κ.Χ. Γρόλλιος, Μια προσπάθεια πρακτικής εφαρμογής της πολιτείας των σπουδαίων-Ι.Ν. Θεοδωρακόπουλος, Η φιλοσοφία του Ζήνωνος-Κ.Π. Μιχαηλίδης, Η έννοια του λόγου κατά τον Ηράκλειτο και τους Στωικούς- B. Tatakis, La logique stoicienne et la nouvelle logique contemporaine- Κ.Ε. Χατζηστεφάνου, Ο σοφός παρά τοις Στωικοίς, «Πρακτικά Α΄Διεθνούς Κυπρολογικού Συνεδρίου-Λευκωσία 14-19.4.1969», Λευκωσία 1972, 231-269

Δραγώνα - Μονάχου , Μυρτώ

Επετηρίδα

Λογική
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Λόγος
Ηράκλειτος
Στωική Φιλοσοφία
Ζήνωνας


1972

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)