Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Heidegger

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


1974 (EL)
Προβλήματα και προτάσεις για μια νεοελληνική μετάφραση του Sein und Zeit του Heidegger

Τζαβάρας, Γιάννης

Eine beabsichtigte Übersetzung von Heideggers Hauptwerk Sein und Zeit ins Neugriechische setzt eine vielfältige Vorbereitung voraus. Der Übersetzer sollte zuerst die verschiedenen Typen, nämlich die stammgleicher, verneinten, gegensätzlichen, synonymen und zusammengesetzten Formen einiger wichtiger Wörter der Heideggerschen Terminologie beachten und diese Formen möglichst klar in ihrer Verschiedenheit zum Ausdruck bringen. Heidegger gebraucht diese Typen so, daß sowohl ihre Verschiedenheit als auch ihre Gleichheit deutlich wird; ihre genaue Relation soll deshalb zum Ausdruck gebracht werden. Die erstaunliche Vielfältigkeit einander entsprechender Wörter, die bei einer solchen Vorarbeit sichtbar wird, wird beispielsweise am Wort Entdecktheit klar. Eine eindeutige Terminologie von etymologischer Klarheit und grammatischer Entsprechung finden zu wollen, kann als vortrefflicher Leitfaden dienen, der den Übersetzer zur Beherrschung der Wortvielfalt führt. Das etymologische und grammatische Element sollte nicht unterschätzt werden, da es in engem Zusammenhang zum Sinn des jeweiligen Gedanken steht. Die mit gleichem Wort zusammengezetzten Wörter, wozu die mit dem Infinitiv «sein» gebildeten als Beispiele dienen, erfordern eine «bildliche» Übersetzung; ferner sind Infinitive, Adjektive und Partizipien in substantivierter Form erfordert. Diese Probleme verweisen grundsätzlich auf das Erfinden neuer Wörter, die trotz ihres eigentümlichen Charakters einen Mangel an Ausdrükken des neugriechischen philosophischen Wortschatzes wettmachen können.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Σύγχρονη Φιλοσοφία
Υπαρξισμός
Martin Heidegger
Χρόνος


1974

Κείμενο/PDF

Γερμανική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.