Η δημοκρατική κοινωνία στο σύγχρονο κόσμο. Ο οικονομικός και κοινωνικός πλουραλισμός και η έννοια της δημοκρατικής κοινωνίας

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών   

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)   

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια ΔιανομήΗ δημοκρατική κοινωνία στο σύγχρονο κόσμο. Ο οικονομικός και κοινωνικός πλουραλισμός και η έννοια της δημοκρατικής κοινωνίας

Βλάχος, Γεώργιος

La théorie du pluralisme, résumée essentiellement dans le système, variable et complexe, des partis politiques, est proposée généralement comme un remède à la crise dont souffre le régime représentatif. Pluralisme et «république des partis» tendent ainsi à se confondre. Cependant, à l΄heure actuelle apparaît aussi de plus en plus la tendance de substituer à l΄«Etat démocratique», ainsi conçu et interprété, le concept plus compréhensif de «société démocratique». Dans les documents internationaux les plus récents relatifs à la probation des droits fondamentaux cette nouvelle terminologie devient en quelque sorte usuelle. Pour éclairer ce dermier concept la théorie traditionnelle du pluralisme politique au sens de la démocratie formelle et de la «république des partis» est tout à fait insuffisante et trompeuse. En vérité, la «société démocratique» renvoie à tout un ensemble de changements structuraux que la société moderne a subis tant aux niveaux des idéologies et des forces socio-politiques qu΄à celui des institutions qui en servent de support. C΄est donc par une analyse conjointe de tels changements et du concept cardinal de l΄Etat-nation dans ses transformations successives au cours de l΄histoire -notamment européenne— qu΄il faudra avoir recours pour comprendre et la crise de la démocratie représentative et les institutions qui émergent, ici et la, pour assurer le passage aux institutions nouvelles que résument les termes de «société démocratique» et de pluralisme politique et social. En proposant une explication génétique, l΄auteur insiste, en particulier, sur l΄émergence de l΄individu en tant que force motrice prépondérante du changement. Il relie en conséquence l΄idéologie de l΄inidividualisme et celle de «société démocratique», en indiquant les tensions institutionnelles qui s΄imposent pour rendre la démocratie représentative à la fois efficace et conforme aux reclassements sociaux intervenus sous l΄action des forces nouvelles de la société post-industrielle.

Επετηρίδα


1989-1990


Πλουραλισμός
Συστηματική Φιλοσοφία
Δημοκρατική Κοινωνία


Κείμενο/PDF

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα
*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.