Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


Ακρασία

Mauri, Margarita

Η μελέτη αυτή εχει ως αντικείμενο το πρόβλημα της ακρασίας, όπως απαντά στο Η των Ηθικών Νικομαχείων. Κατ΄ αρχήν γίνεται διάκριση των ενεργειών σε εκούσιες και ακούσιες και επιχειρείται ο συσχετισμός τους με τον ακρατή. Επισημαίνεται εδώ η ύπαρξη ενός δυϊσμού, διότι παρά το γεγονός ότι η πράξη του ακρατούς είναι εκούσια, από το άλλο μέρος όμως, ο ακρατής ακουσίως δεν πράττει καλώς, εφόσον δηλαδή ενεργεί κατά της θελήσεώς του και κάνει ό,τι είναι πεπεισμένος ότι δεν πρέπει. Στο δεύτερο μέρος εξετάζονται τέσσερα επιχειρήματα από τα Ηθικά Νικομάχεια, με βάση τα οποία δείχνεται ότι ο ακρατής δεν επιλέγει την πράξη του: (α) η πράξη του ακρατούς είναι αποτέλεσμα του γεγονότος οτι δρα κάτω από την πίεση της ορέξεως και όχι του λόγου ή της αποφάσεως, (β) ο ακρατής δεν επιδιώκει το ύψιστο αγαθό για τον εαυτό του, (γ) η επιλογή του αντιτίθεται στο πάθος, γιατί αυτό κυριαρχεί, και ακόμη (δ) η συμπεριφορά του δεν κατευθύνεται από το κυβερνών στοιχείο στον άνθρωπο, δηλαδή τον λόγο. Το τρίτο μέρος της μελέτης αυτής αποσκοπεί να καταδείξει τον τρόπο με τον οποίο το πάθος επιδρά στον ακρατή: αναλύονται τα δύο είδη ακρασίας (προπέτεια ή ασθένεια) και εξετάζεται η σχέση πάθους - γνώσης, καθώς και οι διακρίσεις του Αριστοτέλη μεταξύ του να έχει κανείς γνώση και να κάνει ή να μην κάνει χρήση της: η τελευταία αυτή περίπτωση, να μη γίνεται δηλαδή χρήση της γνώσης, ερμηνεύεται με το ότι η γνώση υπάρχει, αλλά δεν αντανακλάται στην πράξη. Τέλος, εξετάζονται τα τρία χρονικά στάδια της σχέσης που υφίσταται μεταξύ του ακρατούς και της διεξαγωγής της πράξης του: δηλαδή, η κατάσταση που προηγείται, αυτή κατά την οποία διαρκεί καθώς και η κατάσταση που ακολουθεί μετά την πράξη. Καταλήγοντας, εξάγονται συμπεράσματα με βάση τόσο άμεσες εξηγήσεις όσο και έμμεσα ερωτήματα του Αριστοτέλη.

Επετηρίδα

Αριστοτέλης
Ιστορία της Φιλοσοφίας
Ακρασία
Ηθικά Νικομάχεια
Αριστοτελική Φιλοσοφία


1993-1994

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.