Η κριτική της εγελιανής οντολογίας και κοινωνικής θεωρίας στο έργο του Herbert Marcuse

 

Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριοΗ κριτική της εγελιανής οντολογίας και κοινωνικής θεωρίας στο έργο του Herbert Marcuse

Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη, Αγγελική

Avant de devenir le penseur "planétaire" que l΄on sait, Herbert Marcuse a été l΄auteur de deux ouvrages de philosophie "universitaires" consacrés au système de Hegel. Le premier, Hegels Ontologie und die Grundlegung einer Theorie der Geschichtlichkeit, publié en 1932 à un moment qui déjà en Allemagne n΄était plus favorable à la réflexion philosophique, n΄a pas bénéficié du délai nécessaire à tout écrit sérieux pour pénétrer dans le public restreint auquel s΄adresse le sérieux. Le second, Reason and Revolution: Hegel and the Rise of Social Theory, paru en 1941 à New York, fut longtemps considéré comme étant l΄ouvrage représentatif de l΄hégélianisme progressiste, une sorte de contrepoint à l΄hégélianisme conservateur représenté par l΄ Introduction à la lecture de Hegel de Kojève et par les livres d΄Eric Weil. Si on le reprend cependant aujourd΄hui on s΄aperçoit que c΄est un livre fort peu dialectique qui, à travers un langage hégélien et de multiples citations de Hegel, représente un retour vers une position kantienne et fichtéenne actualisée et radicalisée. Le premier ouvrage, la thèse de doctorat de Marcuse, visiblement influencée par les œuvres de Dilthey et de Heidegger, comporte deux parties. Dans les deux la méthode est la même: une approche extérieure, une compilation du concept fondamental d΄une région ontologique donnée. Puis une reprise de cette approche dans le développement immanent du contenu des deux oeuvres principales de Hegel: la Science de la logique et la Phénoméno-logie de l΄ésprit. La première partie, consacrée à la "logique", s΄efforce de déterminer "l΄être" comme mobilité (Bewegtheit); elle se présente comme un rappel et une analyse des thèses exposées par Hegel dans la Différence des systèmes philosophiques de Fichte et de Schelling. La seconde partie montre la détermination essentielle de l΄historicité de la vie et se développe à partir d΄une description du concept même de la vie dans les Fragments théologiques et dans la Logique d΄Iena. Le second ouvrage de Marcuse sur Hegel comprend trois parties dont une conclusion. La première, consacrée aux fondements de la philosophie de Hegel, constitue une exposition extérieure de l΄ensemble du "système". La seconde partie, consacrée à la naissance de la "théorie sociale", oppose les fondements de la théorie dialectique de la société à ceux du positivisme et de la sociologie. La conclusion s΄efforce de déterminer les rapports du hégélianisme avec le fascisme et le national-socialisme. Enfin, de cette présentation de l΄œuvre universitaire hégélienne de Marcuse, on peut retenir essentiellement trois points: - d΄une part, la continuité formelle de son questionnement, uniquement axé sur la vie et la pratique concrète de l΄homme historique; - d΄autre part, la discontinuité matérielle dans la problématisation philosophique de cette question: Marcuse passant d΄une pensée ontologique de style heideggérien à une pensée historique de style "marxiste"; - enfin l΄indiscutable parenté entre les analyses de Raison et révolution et les options théoriques de L΄homme unidimensionnel.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Εγελιανή Φιλοσοφία
Γ. Φ. Χέγκελ
Οντολογία
Κοινωνική θεωρία
Herbert Marcuse


1993-1994

Κείμενο/PDF

Γαλλική γλώσσα
Ελληνική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.