Αγγελικής Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη, Η φιλοσοφική ιδιοτυπία του Herbert Marcuse, Αθήνα, Εξάντας, 1993

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


Αγγελικής Χριστοδουλίδη - Μαζαράκη, Η φιλοσοφική ιδιοτυπία του Herbert Marcuse, Αθήνα, Εξάντας, 1993

Κουκής, Αναστάσιος

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Herbert Marcuse


1993-1994

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)