Δημητρίου Δ. Μουκάνου, Τα καθ΄αυτώ αίτια των φύσει όντων. Ερμηνεία και διασάφηση του έργου του Αριστοτέλους «Φυσικής ακροάσεως Β.», Αθήνα 1993, 79 σελ.

 

This item is provided by the institution :
Academy of Athens

Repository :
Research Centre for Greek Philosophy

see the original item page
in the repository's web site and access all digital files of the item*
use
the file or the thumbnail according to the license:
CC BY-NC-SA 4.0

Attribution-NonCommercial-ShareAlike
share


Δημητρίου Δ. Μουκάνου, Τα καθ΄αυτώ αίτια των φύσει όντων. Ερμηνεία και διασάφηση του έργου του Αριστοτέλους «Φυσικής ακροάσεως Β.», Αθήνα 1993, 79 σελ.

Καλογεράκος , Ιωάννης Γ.

Επετηρίδα

Αριστοτέλης
Ακρόαση
Φυσική
Αριστοτελική Φιλοσοφία
Οντολογία


1995 - 1996

Text

Greek*Institutions are responsible for keeping their URLs functional (digital file, item page in repository site)