Το τεκμήριο παρέχεται από τον φορέα :
Ακαδημία Αθηνών

Αποθετήριο :
Κέντρον Ερεύνης Ελληνικής Φιλοσοφίας (ΚΕΕΦ)

δείτε την πρωτότυπη σελίδα τεκμηρίου
στον ιστότοπο του αποθετηρίου του φορέα για περισσότερες πληροφορίες και για να δείτε όλα τα ψηφιακά αρχεία του τεκμηρίου*
χρησιμοποιήστε
το αρχείο ή την εικόνα προεπισκόπησης σύμφωνα με την άδεια χρήσης :
CC BY-NC-SA 4.0

Αναφορά Δημιουργού - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
κοινοποιήστε το τεκμήριο


How tranquil the sceptic?

Di Carlo, Chris

Από τις διάφορες ευδαιμονιστικές φιλοσοφίες της αρχαιότητας, διαπίστωσα ότι η φιλοσοφία των πυρρωνικών είναι η πιο περίπλοκη. Και αυτό οφείλεται, κατά τη γνώμη μου, στο μοναδικό τρόπο με τον οποίο καθόρισαν την έννοια της αταραξίας. Παρ΄ όλα αυτά λίγοι ερευνητές έχουν εξετάσει τις ποικίλες όψεις που συμβάλλουν στη δημιουργία μιας τέτοιας ήρεμης κατάστασης αλλά και προέρχονται από αυτήν. Η μελέτη αυτή αποσκοπεί να εξετάσει την ψυχολογική κατάσταση της πυρρωνικής «αταραξίας» και να αποκαλύψει τέσσερα ευδιάκριτα χαρακτηριστικά της: (1) Η «αταραχία» ως ευχαρίστηση. (2) Η σχέση μεταξύ «αταραξίας» και της πυρρωνικής χρήσης της έννοιας της «μετριοπάθειας». (3) Ο αναγκαίος αιτιακός παράγων για την «αταραξία» είναι τα γνωστικά όρια του Πυρρωνικού σε σχέση προς μία κατανόηση της αλήθειας με την έννοια του μη-λάθους. (4) Ένας πυρρωνικός μπορεί να καταλάβει τις συνέπειες που προκύπτουν εάν παραμείνει ζητητικός κατά την ηρεμία του. Η ηρεμία καθώς θα δούμε είναι ίσως εξίσου δύσκολη να διατηρηθεί όπως και να επιτευχθεί. Έτσι ο τίτλος της μελέτης μπορεί να ερμηνευθεί είτε ως δηλωτική είτε ως ερωτηματική πρόταση. Εξ' άλλου, μπορούμε να θαυμάζουμε τον Πυρρωνικό για το ότι κατέκτησε την αταραξία του και να δηλώνουμε ανοιχτά πόσο ήρεμος είναι. Όμως, από το άλλο μέρος, μπορούμε να θέσουμε το ερώτημα πως έφθασε μέχρι το σημείο αυτό και πόσο θα παραμείνει.

Επετηρίδα

Ιστορία της Φιλοσοφίας
Πυρρωνισμός
Αταραξία


1997-1998

Κείμενο/PDF

Ελληνική γλώσσα
Αγγλική γλώσσα*Η εύρυθμη και αδιάλειπτη λειτουργία των διαδικτυακών διευθύνσεων των συλλογών (ψηφιακό αρχείο, καρτέλα τεκμηρίου στο αποθετήριο) είναι αποκλειστική ευθύνη των φορέων περιεχομένου.